ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

   

 

ZHTOYNTAI από την εταιρία ΞΥΛΟΜΟΡΦΗ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ


Βασικές Αρμοδιότητες:
- Κατασκευές ξύλου και κουφωμάτων
- Τοποθετήσεις
- Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:
- Προϋπηρεσία στις κατασκευές ξύλου
- Τεχνική κατάρτηση
- Γνώση των μηχανημάτων παραγωγής και συναρμολόγησης
- Ομαδικό πνεύμα

ΤΗΛ: 210 2444458
e-mail: info@xilomorfi.gr


ZHTEITAI από την εταιρία ΞΥΛΟΜΟΡΦΗ

ΥΠΕYΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:
- Διαχείρηση & παραγγελία υλικών
- Κατανομή έργων σε τεχνίτες
- Παρακολούθηση & τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών
- Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας
- Τελικός ποιοτικός έλεγχος

Απαραίτητα προσόντα:
- Προϋπηρεσία στις κατασκευές ξύλου
- Ικανότητα εύρεσης λύσεων σε ζητήματα κατασκευών ξύλου
- Διαχείριση πολλών έργων ταυτόχρονα
- Ομαδικό πνεύμα

ΤΗΛ: 210 2444458
e-mail: info@xilomorfi.gr

 

ZHTEITAI από την εταιρία ΞΥΛΟΜΟΡΦΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ / ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός επίπλων ξύλου

Απαραίτητα προσόντα:
- Προϋπηρεσία στις κατασκευές ξύλου
- Καλή γνώση προγραμμάτωνTopSolid & Autocad
- Ικανότητα εύρεσης λύσεων σε ζητήματα κατασκευών ξύλου
- Αγγλικά
- Ομαδικό πνεύμα

ΤΗΛ: 210 2444458
e-mail: info@xilomorfi.gr